Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier 48) już od 300,00 zł.
Produkt dnia
LipGloss Sinfully Angelic CASSIEL
LipGloss Sinfully Angelic CASSIEL
79,90 zł 64,96 zł
szt.
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Warunki korzystania ze sklepu internetowego LASplash.pl

Najważniejsze informacje w skrócie!

1. Przy zakładaniu konta w naszym sklepie, składając zamówienie, reklamację, bądź odstępując od umowy, zapisując się do newslettera, czy do powiadomień o dostępności produktu - przekazujesz nam swoje dane. Twoje dane zostają poufne i bezpieczne, co więcej nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. 

2Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie sprawdzonym oraz zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytisc (zbierają informacje na temat odwiedzin Twoich stron itp. ) W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google) oraz narzędzi marketingowych Google AdWords
- Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
Korzystamy z narzędzi Facebooka. 
- Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;

4. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie wszelkich treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content) , Google+, LinkedIN. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: office@lasplash.pl

Udostępnione poniżej zasad Polityki Prywatności dotyczą korzystania ze sklepu internetowego LASplash.pl  zostało stworzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyżej wymienionego serwisu. Korzystanie, przeglądanie oraz uzyskiwanie korzyści z jego działania jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności. Jeżeli jakikolwiek z udostępnionych warunków jest niezgodny z wolą użytkownika powinien on zaniechać korzystania ze sklepu www.LASplash.pl.

 • Polityka Prywatności sklepu  LASplash.pl  tyczy się każdego użytkownika serwisu i jest ona aktualna w momencie korzystania z niego.
 • Sklep  LASplash.pl  zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Polityce Prywatności serwisu bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników. Zasada nieudostępniania i niesprzedawania innym podmiotom danych osobowych użytkowników sklepu pozostaje niezmienna z wyłączeniem przypadku prowadzenia postępowania poprzez polskie organy ścigania (tj. policja, prokuratura, sądy i in.).

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

✓ Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego https://www.lasplash.pl jest Adbeauty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa (00-553) przy ul. Koszykowa 35, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod:
 nr KRS 0000525525,
 REGON 147277199, 
 NIP 5272721756;
 Dane kontaktowe: LASplash, ul. Koszykowa 35, 00-553 Warszawa, tel. +48 530 996 089, adres e-mail: office@lasplash.pl

 
Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Gwarantuje Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dane osobowe klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą użytkownika w przypadku opisanym w REGULAMINIE.

✓ Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www, lub/i organizacji różnych konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz brać udział.

✓ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne przy realizacji umowy zamówienia. 

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny dla wykonania usługi prowadzenia konta klienta w Portalu, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy sklepem internetowym a klientem i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim. W przypadku sprzedaży produktów dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki przekazywane są firmom transportującym i przekazującym przesyłki - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmie kurierskiej DHL.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym dla Ciebie momencie.  Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, ponieważ administrator ma prawo odmówić usunięcia danych klienta –  wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w  szczególności gdy klient nie uregulował wszystkich należności wobec administratora sklepu) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu prosimy o kontakt emailowy – office@lasplash.pl, lub zgłoszenie bezpośrednio przez stronę internetową sklepu poprzez formularz kontaktowy. Twoje dane widoczne są również dla Ciebie w Twoim profilu użytkownika. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki nie wycofasz zgody.

✓ Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, konsultingowe,platformie shopper,  kurierom, agencjom marketingowym. Dane są też ujawniane podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej, a także przedsiębiorcom prowadzącym salony Administratora. Usługodawcom płatności w celu realizacji płatności za pośrednictwem wybranego przez Ciebie pośrednika płatności elektronicznej zostaną udostępnione Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie.

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie. W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

✓  Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

✓ Newsletter - korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

✓ Zwroty i reklamacje - Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.
Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jeżeli składasz reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, dane przechowywane są na serwerze skrzynki pocztowej zapewnianym przez nazwa.pl Sp. z o.o. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

✓ Kontakt emailowy -  Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane przetwarzane są na serwerze skrzynki pocztowej zapewnianym przez nazwa.pl Sp. z o.o. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.


✓ Przetwarzamy Twoje dane w celu: 

 •  umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego LASplash w tym dokonywania transakcji, 

 • świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika w sklepie internetowym www.lasplash.pl ( w tym zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych) 

 • sprzedaży produktów oferowanych na stronie www.lasplash.pl 

 • marketingowych – newslettery, powiadomienia o dostępności produktu – możliwe jest to jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych klienta, w celach marketingowych i wpisania się na listę subskrybentów. Rezygnacja z subskrybcji jest możliwa w każdej chwili.   

 • rozpatrzenia reklamacji, wymiany 

 • obsługi zgłoszeń do nas kierowanych (np. przez formularz kontaktowy lub drogą emailowa)

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.\

 • co więcej przepisy prawa wymagają by Twoje dane były przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych.

  Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa

  - W przypadku wszelkich wątpliwości powiązanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie informacji.  Dane kontaktowe tel. +48 530 996 089, adres e-mail: office@lasplash.pl 

  - Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Pliki cookies i inne technologie śledzące
  Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
  Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.
  Zgoda na cookies - Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Jakie informacje są gromadzone przez sklep internetowy LASplash.pl

 1. Użytkownik korzystający z serwisu  LASplash.pl  pozostaje anonimowy tak długo, jak długo sam nie postanowi inaczej. Momentami, w jakich system wymaga wpisania danych przez użytkownika jest pierwszy zakup, wypełnienie formularza kontaktowego lub zapisanie się do subskrybcji newslettera. W wymienionych sytuacjach wymagane jest podanie (drogą elektroniczną, bądź inną, wybraną przez użytkownika). Do tego momentu system gromadzi standardowe dane z logów, takie jak: adres IP komputera użytkownika, data i godzina odwiedzin, ostatnio oglądane produkty.
 2. Dokonanie zakupu w sklepie  LASplash.pl  oraz rejestracja użytkownika w sklepie łączą się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Zgromadzone dane są wymagane w celu zrealizowania złożonego zamówienia (w tym: wystawienia dokumentu sprzedaży, stworzenia listu przewozowego i wysyłki produktu), co łączy się z ich przekazaniem partnerom handlowym sklepu  LASplash.pl celem sprawnej realizacji zamówienia.
 3. Wykorzystanie zgromadzonych danych w celach marketingowych odbywa się jedynie za zgodą użytkownika.
 4. Każdy użytkownik serwisu  Lasplash.pl  ma możliwość wglądu, edycji, poprawy oraz usunięcia danych osobowych zapisanych w systemie serwisu.
 5. Jedynie upoważnieni do tego pracownicy sklepu  LASplash.pl  mają dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Wyszczególnieni pracownicy mają obowiązek zachowania tajemnicy oraz do uniemożliwienia dostępu do owych danych osobom nieupoważnionym.

Realizacja zamówień w sklepie internetowym Lasplash.pl

 1. Zamówienia składane w sklepie  LASplash.pl  realizowane są pod warunkiem podania przy ich składaniu danych niezbędnych do jego prawidłowego zrealizowania. Pomagają one także komfortowo i szybko obsłużyć Klientów. Niepodanie owych danych skutkuje brakiem możliwości zrealizowania zamówienia. Niezbędne dane to:
  1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy,
  2. NIP firmy (jeżeli jest konieczny),
  3. Adres wysyłki i/lub adres do faktury,
  4. Adres poczty elektronicznej,
  5. Numer telefonu.
 2. Sklep LASplash.pl  zastrzega sobie możliwość wysyłania użytkownikom serwisu wiadomości e-mail z informacjami na temat statusów realizacji ich zamówień oraz - jeżeli to koniecznie - do kontaktu telefonicznego w kwestiach związanych z zamówieniami.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka")

Sklep LASplash.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu, bez zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej, jest jednocześnie wyrażeniem zgody na Politykę Prywatności sklepu LASplash.pl.

Pliki cookies są wykorzystywane w sklepie LASplash.pl jedynie w celach jego administrowania oraz przy tworzeniu statystyk. Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach reklamowych ani odsprzedawane innym podmiotom.

Pliki cookies to pliki tekstowe w niewielkim rozmiarze zapisywane na dysku w celu utrzymywania sesji użytkownika, przez co nie musi on na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika oraz hasła, a także umożliwiające tworzenie statystyk oglądalności, wyświetlanie reklam o sprecyzowanej pod użytkownika treści oraz generowanie internetowych ankiet konsumenckich wraz z zapobieganiem możliwości powtórnego w nich zagłosowania.

Pliki cookies nie są przeznaczone do gromadzenia danych osobowych użytkownika, nie ingerują w konfigurację jego komputera, jak również w integralność systemu, a także nie służą do instalowania na jego dysku twardym jakichkolwiek programów komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem wirusów, trojanów czy innych szkodliwych aplikacji. Pliki cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą zostać usunięte przez użytkownika w dowolnym momencie.

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu  LASplash.pl pliki cookies, a także uzyskującym do nich dostęp jest operator: Adbeauty Sp. z o.o., ul. Koszykowa 35 00-5553 Warszawa.
 2. Serwis  LASplash.pl  wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies. Pierwsze z nich to pliki mające na celu zapewnienie:
  1. utrzymania sesji użytkownika,
  2. możliwości autoryzacji użytkownika podczas logowania do serwisu,
  3. zapisania informacji pozwalającej na zalogowanie się użytkownika z poziomu konta "Gość".
 3. Drugi rodzaj wykorzystywanych przez serwis plików cookies służą do ułatwiania korzystania z niego, a w szczególności do:
  1. przywracania ostatnio zapisanego widoku przy kolejnym zalogowaniu się na konto użytkownika,
  2. zapamiętania wyborów użytkownika (m.in. dotyczących wyboru użytkownika w sprawie wyświetlania bądź ukrywania wyświetlanego komunikatu),
  3. przywracania sesji użytkownika,
  4. wyświetlania ostatnio przeglądanych produktów.
 4. Użytkownik w każdym momencie ma możliwość edytowania domyślnych ustawień przeglądarki internetowej, za pośrednictwem której wyświetlana jest strona sklepu  LASplash.pl . Konfiguracja może zostać zmieniona m.in. w taki sposób, by przeglądarka internetowa nie obsługiwała automatycznie plików cookies, tudzież każdorazowo informowała użytkownika o umieszczeniu plików cookies w serwisie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl